Swyddog Cyfathrebu Mewnol a Materion Allanol | Int

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Internet, New Media
Region:
Wales
Location:
Cardiff
Salary:
£24,523 to £31,143 per annum
Salary Description:
£24523 - £31143 Per Annum (pay award pending)
Posted:
11/05/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
AC1005SCMAMA

Swyddog Cyfathrebu Mewnol a Materion Allanol - Amgueddfa Cymru
Cyflog: (Gradd E) £24,523.91 - £31,143.17 (codiad cyflog yn yr arfaeth)
Parhaol, 35 awr y wythnos
Wedi ei leoli yn un o`r safleoedd canlynol: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis; neu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe
Dyddiad cau; 21 Mai 2018
Hanfodol

Swyddog Cyfathrebu Mewnol a Materion Allanol
Wedi ei leoli yn un o`r safleoedd canlynol: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis; neu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe
Cyflog: (Gradd E) £24,523.91 - £31,143.17 (codiad cyflog yn yr arfaeth)
Contract Parhaol
Oriau: 35 awr y wythnos
Mae`r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
Er mwyn ymgeisio am y swyddi yma ewch i www.amgueddfa.cymru/swyddi
Dyddiad Cau: 21 Mai 2018, cyn 5yh
Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Internal Communications and External Affairs Officer - National Museum Wales
Salary: (Grade E) £24,523.91 - £31,143.17 (pay award pending)
Permanent, 35 hours a week
Located in one of the following sites; National Museum Cardiff, National Slate Museum, Llanberis or National Waterfront Museum, Swansea
Closing Date: 21 May 2018, Before 5pm
Welsh Essential

Internal Communications and External Affairs Officer
Located in one of the following sites; National Museum Cardiff, National Slate Museum, Llanberis or National Waterfront Museum, Swansea
Salary: (Grade E) £24,523.91 - £31,143.17 (pay award pending)
Permanent Contract
Hours: 35 hours a week
The ability to communicate in Welsh is essential for this role.
To apply for these roles please visit www.museumwales.ac.uk/jobs
Closing Date: 21 May 2018, Before 5pm
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings