Gweithredwyr Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu | Force

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Accounting
Region:
Wales
Location:
Cmbran
Salary:
£17,943 to £24,030 per annum
Salary Description:
£17943 - £24030 Per Annum subject to additional shift allowances
Posted:
08/06/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
CYGH0706HG

Gweithredwyr Ystafell Gyfathrebu`r Heddlu

Lleoliad: Cwmbran

Cyflog: £17,943 - £24,030* (Ystod Cychwynnol)

Oriau: 37 awr yr wythnos**

Contract: Parhaol

Dyddiad Cau: canol dydd, 21 Mehefin 2018

Rydym yn edrych am aelod newydd o`r t �m i ddarparu gwasanaeth cyswllt cyntaf mewn perthynas i recordio troseddau a digwyddiadau.

Rydym yn cynnal noson agored ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn unig, rhwng 6-7pm ar Nos Lun y 18fed o Fehefin, 2018 ym mhencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbr n NP44 2XJ. Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, dewch i`r noson agored. Os ydych yn bwriadu dod, gofrestrwch os gwelwch yn dda drwy anfon e-bost at catherine.baldwin@gwent.pnn.police.uk erbyn hanner dydd ar y 15fed o Fehefin 2018.

Ceisiadau
Os ydych yn siarad Cymraeg ac diddordeb mewn dysgu mwy, cysylltwch catherine.baldwin@gwent.pnn.police.uk am fwy o wybodaeth neu Joanne Glastonbury-Watkins (Dirprwy Bennaeth, Ystafell Gyfathrebu`r Heddlu) ar 01633 838111 neu Joanne.Glastonbury-Watkins@gwent.pnn.police.uk

* Mae hyn yn golygu y byddwch yn dechrau ar £17,943 sy'n denu lwfans o 20% am weithio sifftiau 24/7, felly £21,531 (yn ogystal ag oddeutu £2,562 ar ben hynny mewn taliadau ychwanegol am weithio dros y penwythnos) pan fyddwch yn gweithio sifftiau. Pan fyddwch yn hollol gymwys yn nhri maes y r �l, bydd eich cyflog yn £26,398 o leiaf sy'n cynnwys eich lwfans sifft o 20% (yn ogystal ag oddeutu £3,141 ar ben hynny mewn taliadau ychwanegol am weithio dros y penwythnos).

*Mae'r system sifftiau yn system lle rydych yn gweithio 6 diwrnod ac i ffwrdd am 4 diwrnod wedi hynny.

Force Communication Officer

Location: Cwmbran

Salary: £17,943 - £24,030* (Starting Range)

Hours: 37 hours per week**

Contract: Permanent

Closing Date: 21 June 2018 @ 12 noon

Force Communication Officer Awareness Session

We are looking for a new member of the team to provide a service at First Point of Contact in relation to crime and incident recording.

An awareness session has been arranged for interested Welsh Speakers, between 6-7pm Monday the 18th June 2018 at Police Headquarters, Croesyceiliog Cwmbran, NP44 2XJ. This session will give you the opportunity to learn more about the role and ask any questions you may have. If you would like to attend, please email catherine.baldwin@gwent.pnn.police.uk by midday on the 15th June 2018.

Applications

If you have any questions regarding the role please email catherine.baldwin@gwent.pnn.police.uk or contact Joanne Glastonbury-Watkins (Deputy Head, Force Communications Suite) on 01633 838111 or Joanne.Glastonbury-Watkins@gwent.pnn.police.uk

*Starting on £17,943 attracting a 20% allowance for working 24/7 shifts thus £21,531 (plus another £2,562 approx in weekend enhancements). Once fully competent in all 3 areas of the role you will be on at least £26,398 which includes your 20% shift allowance (plus another £3,141 approx in weekend enhancements)

**shift system is a 6 on 4 off system

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings