Ymgynghorydd Adnoddau Dynol | Human Resources Advi

Job Type:
Permanent
Job Sector:
HR, Training
Region:
Wales
Location:
Lampeter
Salary:
£24,709.70 to £27,274.90 per annum
Salary Description:
£24709.70 - £27274.90 Per Annum
Posted:
27/06/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
TC2606YAD

Ymgynghorydd Adnoddau Dynol (Tai Ceredigion)
£24,709.73 - £27,274.92
Parhaol, llawn-amser
Llanbedr Pont Steffan
Dyddiad Cau; Canol dydd, 11 Gorffennaf 2018
Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol

Diben cyffredinol:

Darparu cyngor ac arweiniad i weithwyr a thimau rheoli ynghylch materion ym maes cysylltiadau gweithwyr fel y bo`n briodol. Rheoli a chynnal dogfennau a phrosesau gweinyddu`n ymwneud ag adnoddau dynol, yn enwedig o safbwynt llunio contractau cyflogaeth; a chyflawni swyddogaeth fisol y Gymdeithas o ran y gyflogres.

Manylion y Swydd:

Teitl y swydd: Ymgynghorydd Adnoddau Dynol
Cyflog: Pwyntiau 25 - 29 (£24,709.73 - £27,274.92)
Oriau a math o gontract: 37 awr yr wythnos, Parhaol
Yn atebol i`r canlynol: Cyfarwyddwr Cynorthwyol Adnoddau Dynol a Chyfathrebu
Adran: AD, Prif Weithredwr
Lleoliad: Llanbedr Pont Steffan
Dyddiad cau: 11 Gorffennaf 2018 (Canol dydd)

(Dylech nodi na dderbynnir ceisiadau a ddaw i law ar �l y dyddiad a`r amser cau)

Dyddiad y cyfweliad: 18 Gorffennaf 2018


Human Resources Advisor (Tai Ceredigion)
£24,709.73 - £27,274.92
Permanent, full time
Lampeter
Closing Date; 12 Noon, 11 July 2018
The ability to write and speak Welsh is essential

Overall Purpose:

To provide advice and guidance to employees and management teams regarding employee relation issues as appropriate. Manage and maintain H.R. documentation and administration processes particularly with regard to the formation of employment contracts; and production of monthly payroll function of the association.

Post Details:

Post Title: HR Advisor
Salary: Points: 25 - 29 (£24,709.73 - £27,274.92)
Hours and Contract Type: 37 Hours, Permanent
Responsible to: Assistant Director of Human Resources and Communication
Department: HR, Chief Executive
Location: Lampeter
Closing Date: 11 July 2018 (noon)

(Please note that applications received after this deadline will not be accepted)

Interview Date: 18 July 2018

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings