Rheolwr Cyfathrebu Allanol Cenhedloedd - Cymru | N

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Telecoms
Region:
London
Location:
National
Salary Description:
Competitive Salary
Posted:
12/07/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
BT1207RCACC

Rheolwr Cyfathrebu Allanol Cenhedloedd - Cymru (BT)
Gwaith y swydd: Cysylltiadau cyhoeddus & corfforaethol
Prif leoliad: Y Deyrnas Unedig ac Iwerddon - Cymru
Oriau gwaith: Llawn amser
Patrwm gwaith: Safonol
Cyflog: Cystadleuol
Dyddiad cau : 19 Gorffennaf 2018, 11:59:00 PM

*Bydd angen sgiliau siarad ac ysgrifennu Cymraeg rhugl ar gyfer y r �l hon*


Cyfle cyffrous o fewn BT ar gyfer Rheolwr Cyfathrebu Allanol profiadol i ymuno th �m newydd a gweithio i adeiladu enw da BT gyda`r cyfryngau lleol yng Nghymru. Er bydd y gwaith yn cynnwys cysylltiadau `r cyfryngau, bydd yn r �l eang fydd yn galw am sgiliau cyfathrebu estynedig a rhwydwaith cysylltiadau cryf ar draws y cyfryngau a bywyd dinesig.

Byddwch yn cydweithio`n agos `r Pennaeth Cyfathrebu Allanol, Cenhedloedd y Deyrnas Unedig, er mwyn creu a datblygu rhaglen cysylltiadau cyhoeddus strategol yn targedu cyfryngau lleol yng Nghymru, ac yn darparu atebion cysylltiadau cyhoeddus er helpu`r busnes i gyrraedd ei amcanion.

Pethau byddwch yn gwneud:

- Creu a datblygu rhaglenni cysylltiadau cyhoeddus strategol yn targedu cyfryngau a chymunedau lleol yng Nghymru
- Arwain cysylltiadau cyfryngau rhanbarthol/lleol yng Nghymru, ac ymateb yn rhagweithiol ac ymatebol i ymholiadau cyfryngau rhanbarthol a lleol - gan weithio gyda thimau cyfathrebu allanol unedau Busnes a Defnyddwyr
- Gweithredu fel arbenigwr o fewn Cymru ar ran y cwmni ar faterion cyfathrebu allanol
- Cefnogi gweithgareddau nawdd, yn cynnwys lletygarwch gyda phobl ddylanwadol a rhanddeiliaid allweddol
- Gweithio gyda a chynghori uwch gydweithwyr lleol a rhanbarthol er cefnogi gwaith maes lleol
- Creu cynnwys rhagweithiol, yn cynnwys datganiadau i`r wasg, blogiau, cyfleoedd cyfweld ar y cyfryngau a chynnwys cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cyfryngau lleol yng Nghymru
- Cysylltu (o dan amodau Ymrwymiadau`r Cwmni) chydweithwyr Openreach yn �l yr angen
- Gweithio gyda chydweithwyr Polisi a Materion Cyhoeddus yn lleol a rhanbarthol er datblygu cysylltiadau a rhwydweithiau i hyrwyddo brandiau ac enw da BT
- Darparu cyngor strategol ar gyfer uwch reolwyr ar faterion lleol ac er rheoli argyfyngau, a chwarae r �l allweddol wrth weithredu`r drefn a strategaeth er cynnal enw da`r busnes a`r brand o fewn y fath senarios
- Adeiladu cysylltiadau lleol a rhanbarthol gyda phobl ddylanwadol a rhanddeiliaid allweddol
- Datblygu, perchnogi, cynllunio a gweithredu strategaeth cysylltiadau cyhoeddus a chorfforaethol allanol rymus er cefnogi cyfeiriad strategol y cwmni yn rhanbarthol
- Cynghori, cysylltu , ac adeiladu dulliau gweithredu gydag unedau a sianeli busnes allweddol eraill (sef cyfryngau cymdeithasol) yn �l yr angen er hyrwyddo a diogelu`r brand a chynghori ar negeseuon
- Rheoli a chael dylanwad ar y cyfryngau rhanbarthol a lleol - yn rhagweithiol ac ymatebol - er gwella a diogelu enw da`r busnes gyda rhanddeiliaid cyfryngau allweddol
- Cefnogi`r system ymateb i ymholiadau cyfryngau all-oriau (manylion i`w cadarnhau ar �l adolygu`r drefn)
- Cyfrannu at y broses ymateb i argyfyngau (yn adolygu`r system yn unol `r strwythurau newydd)

- Gweithio gyda chydweithwyr Materion Corfforaethol Gr?p, gan gynghori ar safbwyntiau rhanbarthol/cenedlaethol wrth gynllunio cyfathrebu materion corfforaethol y Gr?p

Nations External Communications Manager - Wales (BT)
Job function: PR Corporate Relations
Main location: UK & Ireland-United Kingdom-Wales
Schedule: Full-time
Working pattern: Standard
Salary: Competitiv

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings