Swyddog Gweinyddol | Administrative Officer (Mentr

Job Type:
Contract
Job Sector:
Education
Region:
Wales
Location:
Llanrwst
Salary:
£17,391 to £18,319 per annum
Salary Description:
£17391 - £18319 Per Annum
Posted:
21/07/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
MIC200718SG

Swyddog Gweinyddol (Mentrau Iaith Cymru)
£17,391 - £18,319
Blwyddyn gyda phosibilrwydd o barhad, 37 awr
Llanrwst
Dyddiad cau : 12yp, 6 Awst 2018
Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo`r mudiad i ddatblygu a chefnogi`r Mentrau Iaith.

Cyflog: £17,391 - £18,319 y flwyddyn

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos. (Yn ddelfrydol rydym am benodi`n llawn amser, ond
yn barod i ystyried ceisiadau gan unigolion sy`n awyddus i weithio llai o oriau)

Cytundeb: Blwyddyn gyda phosibilrwydd o barhad. (Cyfnod prawf o 6 mis)

Lleoliad: Prif swyddfa`r mudiad yn Llanrwst

Prif ddyletswyddau fydd cefnogi gwaith a staff MIC, y prosiect Cymraeg Byd Busnes, delio gyda chyllid, trefnu a chofnodi cyfarfodydd a chefnogi gwaith y rhwydwaith o 22 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu`r defnydd o`r Gymraeg yn y gymuned.

Bydd y person llwyddiannus yn hunan-ddisgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o d �m.

Gwneud Cais: Trwy ddychwelyd ffurflen gais at post@mentrauiaith.cymru

Dyddiad cau: 12pm Dydd Llun 6ed o Awst 2018
Dyddiad cyfweld: 15fed o Awst yn Aberystwyth

Am wybodaeth bellach: http://www.mentrauiaith.cymru/hysbyseb-swydd/swydd-wag-swyddog-gweinyddol/neu post@mentrauiaith.cymru 01492 643401

Ariennir y swydd gan Lywodraeth Cymru a`r Mentrau Iaith

Administrative Officer (Mentrau Iaith Cymru)
£17,391 - £18,319
A year with possibility of extension, 37 hours
Llanrwst
Closing date: 12pm, 6 August 2018
The ability to write and speak Welsh is essential

Mentrau Iaith Cymru is looking for an Administrative Officer to join it`s team. The ability to communicate fluently through the medium of Welsh is essential for this post.

For further details or to apply please see the Welsh advert.

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings