Office Manager | Rheolwr Swyddfa

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Internet, New Media
Region:
Wales
Location:
Carmarthen
Salary Description:
Dependant on experience
Posted:
23/08/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
S4C220818RS

Rheolwr Swyddfa (S4C)
Cyflog yn unol phrofiad
Caerfyrddin
Parhaol
Dyddiad cau : 17yp, 9 Medi 2018
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

Mae S4C yn symud ei phencadlys i Ganolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin ac rydym yn chwilio am unigolyn i ddarparu cefnogaeth weinyddol i`n staff yno ac ymgymryd dyletswyddau rheolwr swyddfa.

Byddwch yn gyfrifol am drefnu holl weithgareddau gweinyddol S4C yn Yr Egin ac elfennau o drefniadau swyddfa S4C yng Nghaerdydd. Fel aelod o d �m byddech yn darparu cefnogaeth ysgrifenyddol a gweinyddol gyflawn i aelodau staff yn Yr Egin, gan gynnwys y Prif Weithredwr.

Yn ogystal gwybodaeth a phrofiad trylwyr o`r systemau gweinyddol cyfrifiadurol diweddaraf, bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg a Saesneg. Byddwch yn brofiadol yn blaenoriaethu gwaith gyda`r gallu i weithio`n effeithiol dan bwysau. Byddech yn berson brwdfrydig sy`n gallu cydweithio`n effeithiol o fewn t �m a hefyd gweithio heb oruchwyliaeth

Cyflog: Yn unol phrofiad
Cytundeb: Parhaol
Oriau: Llawn amser

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:00 y prynhawn ar ddydd Sul 9fed Medi 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r t �m Adnoddau Dynol, S4C, Parc T? Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU.

Nid ydym yn derbyn CV.

Office Manager (S4C)
Salary dependant on experience
Carmarthen
Permanent
Closing date: 17pm, 9 September 2018
The ability to speak Welsh is essential

S4C is looking for an Office Manager.

The ability to communicate fluently through the medium of Welsh is essential for this post.

Salary: Dependant on experience
Contract: Permanent
Location: S4C Centre yr Egin, Carmarthen

CV`s won`t be accepted.

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings