Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog | Bilingual

Job Type:
Interim
Job Sector:
Charity, Voluntary
Region:
Wales
Location:
Yr Wyddgrug | Mold
Salary:
£18,431 to £20,660 per annum
Salary Description:
£18431 - £20660 Per Annum dependent on experience and skills
Posted:
21/09/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
MIFFAW200918SDCD

Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog
£18,431- £20,660
Yr Wyddgrug
Cyfnod penodol o flwyddyn
Dyddiad cau : 12yp, 8 Hydref 2018
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

Prif r �l y gwaith:

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth Chadwyn Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog i arwain ar brosiect sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau cymunedol (Pwyllgorau Ardal) fydd yn datblygu rhaglen o weithgareddau penodol cyfrwng Cymraeg er budd trigolion yr ardal. Mae`r gallu i ryngweithio a gweithio`n annibynnol yn bwysig.

Cyfweliadau:

Cynhelir cyfweliadau yn yr Wyddgrug yn ystod yr wythnos yn dechrau 22/10/2018.

Am sgwrs anffurfiol neu am fwy o wybodaeth cysylltwch Gill Stephen (Prif Swyddog) gill@menterfflintwrecsam.cymru. Ffurflen gais i`w gweld isod.

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog
Cyflog: £18,431- £20,660 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau)+ cyfraniad pensiwn
Hyd contract: Swydd llawn amser 37 awr yr wythnos am gyfnod penodol o flwyddyn.
Lleoliad: Yr Wyddgrug
Dyddiad Cau: Hanner dydd, Dydd Llun 08/10/2018


Bilingual Communities Development Officer
£18,431- £20,660
Mold
Fixed term of one year
Closing date: 12pm, 8 October 2018
The ability to speak Welsh is essential

Menter Iaith Flint a Wrecsam, in partnership with Cadwyn Clwyd and Flintshire County Council are looking for a Bilingual Communities Development Officer to lead on a project to establish and support a number of community groups (Area Committees) who will develop a program of specific Welsh-medium activities though the benefit of the local people. (Full Time Post 37 hours a week for a fixed term of one year.)

This is a post for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

For further details or to apply please see the Welsh add.

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings