Swyddog Prosiect - Hen Blant Bach | Project Office

Job Type:
Interim
Job Sector:
Education
Region:
Wales
Location:
Abertawe | Swansea
Salary:
£20,000 to £20,000 per annum
Salary Description:
£20000 - £20000 Per Annum pro rata
Posted:
21/10/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
MIA201018SHBB

Swyddog Prosiect - Hen Blant Bach
£20,000 y flwyddyn pro rata (cytundeb 0.6, sef £12,000)
Abertawe
Dyddiad cau : 12yp, 19 Tachwedd 2018
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

Trwy nawdd Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cod Post, mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Prosiect hyderus ac egn �ol i ymgymryd phrosiect newydd a chyffrous

Lleoliad y swydd: Lleolir y swydd yn swyddfeydd y Fenter yng Nghanolfan T? Tawe ac yn y gymuned.

Cytundeb: Cyfnod penodedig dros dro (cytundeb blwyddyn yn amodol ar gyllid. Ceir cyfnod prawf o 6 mis).

Oriau: Cytundeb 0.6 (22.2 awr yr wythnos, oriau hyblyg). Efallai y bydd disgwyl i'r sawl a benodir weithio rhai oriau anghymdeithasol yn unol galwadau gwaith ar adegau. Ceir amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb 'r Pennaeth.

Cyflog: Cyflog cychwynnol o £20,000 y flwyddyn pro rata (cytundeb 0.6, sef £12,000).

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad `r Pennaeth neu e-bostiwch dean@menterabertawe.cymru am becyn cais.

Dyddiad cau: 12.00 ar 19.11.18

Mae Menter Iaith Abertawe yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o`r gymuned


Project Officer - Older toddlers
£20,000 per year pro rata (agreement 0.6, £12,000)
Swansea
Closing date: 12pm, 19 November 2018
The ability to speak Welsh is essential

Menter Iaith Abertawe are looking for a Project Officer - Older toddlers.

This is a post for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

For further details or to apply please see the Welsh add.

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings