Gweithiwr Achos Cyfraith Tai | Housing Law Casewor

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Charity, Voluntary
Region:
Wales
Location:
Aberystwyth
Salary:
£24,000 to £24,000 per annum
Salary Description:
£24000 - £24000 Per Annum
Posted:
23/01/2019
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
SwyddleTaiAchos

GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI

Canol Gorllewin Cymru

27.5 awr yr wythnos

£24,000 y flwyddyn (pro rata) o`r 1 Ebrill 2019

*Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol ar gyfer y swydd hwn*

Y Swydd

Wrth weithio fel Gweithiwr Achos CYfraith Tai byddwch yn rhan o wasanaeth Cyngor ar Gartrefi ehangach drwy gymysgeth o wasanaethau wedi`u canoli mewn canolfannau, y llys a meddygfeydd.
Wedi eich canoli yng nghanol gorllewin Cymru, byddwch yn darparu cyngor yn �l y gofyn ar draws y rhanbarth Gorllewin Cymru.
Mae telerau ac amodau hael pellach hefyd, yn cynnwys diwrnodau gwyliad o 29 diwrnod ar gyfer aelodau staff llawn amser yn ogystal 2 ddiwrnod consesiwn.

Ceisiadau

Er mwyn derbyn pecyn ceisio ac i geisio, ebostiwch post@swyddle.cymru neu ffoniwch 029 2030 2182
------------------------------------------------------
HOUSING LAW CASEWORKER

Mid-West Wales

27.5 hours per week

£24,000 per annum (pro rata) from 1 April 2019

*The ability to speak Welsh fluently is essential for this role*

About this Job

Working as a Housing Law Caseworker you will be part of wider Housing Advice Service through a mixture of centre, court and surgery-based services.
Based in mid-west Wales you will provide advice as required across the West Wales Region.
There are also other generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary days.

Applications

For an application pack and to apply, email us on post@swyddle.cymru or telephone 029 2030 2182


Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920302182
Contact: Alun Gruffudd
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings