Comisiynydd Drama | Drama Comissioner

Job Type:
Contract
Job Sector:
Media, Design
Region:
Wales
Location:
Carmarthen
Salary Description:
Competitive
Posted:
25/02/2019
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
S4CComDrama

Drama Comissioner

T

his is an advert for the post of Drama Commissioner.
The ability to communicate in Welsh fluently is essential for this post.

Please see Welsh advert below for more informaiton:

Comisiynydd Drama
Cytundeb: 3 mlynedd
Cyflog: I'w drafodLleoliad: Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg i'w staff.Disgwylir i'r unigolyn deithio i ymweld chwmniau cynhyrchu ar draws Cymru yn rhinwedd y swydd. Bydd hefyd disgwyl presenoldeb rheolaidd yn yr Egin, Caerfyrddin.

Fel un o d �m o Gomisiynwyr Cynnwys byddwch yn cydweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys i greu a goruchwylio strategaeth cynnwys aml-lwyfan ar gyfer S4C.Byddwch yn ddolen gyswllt allweddol, adeiladol a blaenweithgar gyda'r sector gynhyrchu annibynnol drwy gydweithio, creu a meithrin syniadau ar y cyd er mwyn adnabod a meithrin cynnwys yn y maes drama o'r safon uchaf.
Byddwch yn meddu ar ymwybyddiaeth o newidiadau cymhleth yn y diwydiant teledu a'r cyfleoedd a bygythiadau a ddaw yn eu sgil.Bydd gennych brofiad o gynhyrchu a goruchwylio cynnwys ar lefel uchel ynghyd ag ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud chydymffurfiaeth, cyllid a chyd-gynhyrchu.Mae dealltwriaeth o dalentau ysgrifennu, cynhyrchu a chyfarwyddo ym maes drama yng Nghymru yn hanfodol yn ogystal 'r gallu i reoli cyllidebau sylweddol.Byddwch yn meddu ar ddealltwriaeth o'r holl broses cynhyrchu ac �l-gynhyrchu yn ogystal 'r tueddiadau a'r datblygiadau diweddaraf ym maes drama ar draws y llwyfannau i gyd. Bydd gennych weledigaeth o sut i ddarparu cynnwys beiddgar o'r safon uchaf.

Ceisiadau
Wrth wneud cais ar gyfer y swydd hon disgwylir dadansoddiad manwl o ddarpariaeth drama bresennol y Sianel, barn gref a gweledigaeth ar y ffordd ymlaen - ar deledu ac yn ddigidol.Rydym yn chwilio am weledigaeth, egni, dealltwriaeth a'r gallu i gymryd risg er mwyn symud cynnwys drama y Sianel yn ei flaen. Disgwylir i chi ysgrifennu dadansoddiad cryno ar eich ffurflen gais ac ymhelaethu ar lafar yn ystod eich cyfweliad.
Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Gwener 15 Mawrth 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.


Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920302182
Contact: Alun Gruffudd
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings