Ymgynghorydd Recriwtio Addysg Gynradd

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Recruitment
Region:
Wales
Location:
Cardiff
Salary:
£20,000 to £23,000 per annum
Salary Description:
�20k - 23k per year + basic plus commission
Posted:
14/11/2019
Recruiter:
Teaching Personnel
Job Ref:
WMRC14.11

Mae Teaching Personnel yn edrych i recriwtio ymgynghorydd recriwtio sy'n rhugl yn y Gymraeg i ymuno a'n t�m Cynradd hynod o lwyddiannus.

Mae gennym swydd agored ac rydym yn edrych am unigolyn hyderus, uchelgeisiol a brwdfrydig i helpu i gefnogi ein t�m sy'n tyfu.

Mae gan y t�m cynradd bedwar ymgynghorydd ac mae'r rheini yn curo record bob wythnos. Maen nhw'n chwilio am aelod newydd sy'n gallu recriwtio ymgeiswyr, helpu i wasanaethu ysgolion yr ydym yn gweithio gydag yn bresennol, ac yn ogystal, dod � chleientiaid newydd ymlaen.

Beth sy'n gwneud ymgynghorydd da?

- Hyder a brwdfrydedd

- Rhywun sydd gyda'r gallu i adeiladu perthnasoedd da

- Rhywun sy'n awyddus i wella a gweithio ar dargedau

- Chwaraewr t�m da sy'n gallu cyfrannu a chefnogi aelodau eraill o'r t�m

- Rhywun sy'n awyddus i ddatblygu'n broffesiynol

- Rhywun sy'n angerddol am ddarparu gwasanaeth da i gwsmeriaid.

Nid yw profiad o weithio ym maes recriwtio yn hanfodol. Rydym yn chwilio am rywun � sgiliau trosglwyddadwy sy'n ymroddi i'r gwaith ac yn gweithio'n galed.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Emma ar 02920 660 270 neu e-bostiwch emma.haygarth@teachingpersonnel.com

All applicants will require the appropriate qualifications and training for this role. Please see teachingpersonnel.com/faqs for details.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.This will be a temporary position and may go permanent at a later date.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.

For details of our privacy policy, please see teachingpersonnel.com/privacy-notice

Contact Details:
Teaching Personnel
Tel: 029 2066 0270
Contact: Emma Haygarth
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings