Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) | Communications Offic

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Internet, New Media
Region:
Wales
Location:
Cardiff/ Carmarthen
Salary:
£25,762 to £31,094 per annum
Salary Description:
£25762 - £31094 Per Annum dependent on experience
Posted:
21/07/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
S4C200718SCYW

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) S4C
£25,762 - £31,094 yn unol phrofiad
Parhaol, Llawn amser
Caerdydd tan fis Medi 2018, ac yna Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin.
Dyddiad cau : 12yp, 13 Awst 2018
Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol

O fis Medi 2018 ymlaen bydd pencadlys S4C yn adleoli i Ganolfan S4C: Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

Bydd hyn yn gychwyn ar bennod newydd a chyffrous yn hanes S4C gan ymgartrefu yn y gorllewin mewn canolfan cyfryngau newydd wedi lleoli mewn adeilad pwrpasol.

Yn sgil yr adleoli rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) i ymuno `r t �m Cyfathrebu.

Fe fyddwch wedi gweithio fel newyddiadurwr/wraig neu swyddog y wasg ac wedi arfer sgwennu datganiadau a chopi bachog. Byddwch wedi arfer cysylltu `r wasg i werthu stori, neu i dderbyn galwadau gan newyddiadurwyr

Byddwch yn defnyddio`ch profiad a sgiliau i hyrwyddo rhaglenni a gwasanaethau S4C. Hefyd byddwch yn ymwneud cyfathrebu corfforaethol, rhagweithiol ac adweithiol y sianel.

Cyflog: £25,762 - £31,094 yn unol phrofiad
Cytundeb: Parhaol
Oriau: Llawn amser
Lleoliad: Caerdydd tan fis Medi 2018, ac yna Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Llun 13 Awst 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r t �m Adnoddau Dynol, S4C, Parc T? Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU.

Nid ydym yn derbyn CV.

Communications Officer (Press) S4C
£25,762 - £31,094 dependent on experience
Permanent, Full time
Cardiff until September 2018, subsequently Canolfan S4C Yr Egin in Carmarthen
Closing date: 12pm, 13 August 2018
The ability to write and speak Welsh is essential

S4C is looking for a Communications Officer (Press) to join the Communications team. The ability to communicate fluently through the medium of Welsh is essential for this post.

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings