Cyfieithydd Cymraeg | Welsh Translator

Job Type:
Permanent
Job Sector:
Education
Region:
Wales
Location:
Swansea
Salary:
£24,563 to £26,227 per annum
Salary Description:
£24563 - £26227 Per Annum 28 days holiday, Local Government Pension
Posted:
29/08/2018
Recruiter:
Swyddle
Job Ref:
CGA280818CC

Cyfieithydd Cymraeg
£24,563.00 - £26,227.00
Abertawe
Parhaol
Dyddiad cau : 23:59, 3 Medi 2018
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol
Cyfieithydd Cymraeg
Reference: AUG20183446
Expiry date: 23:59, 03 September 2018
Location: Ffordd y Brenin
Salary: £24,563.00 - £26,227.00 Per Annum
Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: WelshTranslator-JDPS(Cymraeg).doc

Mae Coleg G?yr Abertawe yn dymuno penodi Cyfieithydd Cymraeg, i ddarparu gwasanaeth cyfieithu arbenigol o`r Saesneg i`r Gymraeg ac o`r Gymraeg i`r Saesneg, i gefnogi`r gwaith o ddatblygu deunyddiau dwyieithog y cyfryngau, marchnata ac hyrwyddo yn ogystal ag adnoddau addysgu ar gyfer rhaglenni Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol a Sgiliau ar gyfer Diwydiant.

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd yn y Gymraeg neu`r cyfwerth a byddai profiad diweddar ym maes cyfieithu yn ddymunol. Mae`r gallu i flaenoriaethu`ch llwyth gwaith eich hun, gweithio o fewn amserlenni tyn a bod yn barod i weithio`n hyblyg yn hanfodol. Byddai profiad o ddefnyddio meddalwedd cof cyfieithu yn ddymunol hefyd.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwn.

Penodiad yn amodol ar wiriad DBS.

Mae'r Coleg hefyd yn gwerthfawrogi amrywiaeth ei weithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.


Welsh Translator
£24,563.00 - £26,227.00
Swansea
Permanent
Closing date: 23:59, 3 September 2018
The ability to speak Welsh is essential

Welsh Translator
Reference: AUG20183334
Expiry date: 23:59, 03 September 2018
Location: Kingsway
Salary: £24,563.00 - £26,227.00 Per Annum
Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: WelshTranslator-JDPS.doc

Gower College Swansea wish to appoint a Welsh Translator, to provide a specialist translation service from English to Welsh and from Welsh to English, to support the development of bilingual media, marketing and promotional materials and delivery resources for the Better Jobs, Better Futures (BJBF) and Skills for Industry (SFI) programmes.

Candidates must have a degree in Welsh or equivalent, recent translation experience would be desirable. The ability to prioritise your own workload and work to tight schedules is essential as is a willingness to work in a flexible manner. Experience of using translation memory software would also be desirable.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.

Appointments are subject to an enhanced DBS check.

The College values the diversity of its workforce and welcome applications from all sections of the community.

Contact Details:
Swyddle
Tel: 02920 302182
Contact: Huw
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Advertisers

This website uses cookies. Read our cookie policy for more information. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.

Latest Job Listings